Beendermeel VI2002

Beendermeel VI2002

Viano

Beendermeel is een natuurlijke NP meststof, bruikbaar in de biologische land- en tuinbouw.  Beendermeel bevat vooral fosfor, dat verantwoordelijk is voor de verbeterde wortelvorming bij gewassen. Het wordt tevens aangewend op (oudere) gazons om een dichtere grasmat te bekomen. Werkt tot 3 maanden lang. Knol- en bolgewassen reageren zeer gunstig op een bemesting met beendermeel, evenals wortelgewassen en gewassen met een beperkt wortelvolume (vb planten in een pot) . Kan aangewend bij het aanplanten of als bijbemesting en bij het maken van een goede kompost .

GSAVI0027 | 5410750082037
Inhoud: 3.5 kg
Specifiek gewas: Alle gewassen
€ 10,48 Bestel