BN Roots refbnro01

BN Roots refbnro01

Bio Nova

Uit een groot aantal uitgebreide onderzoeken naar wortelontwikkeling en versterking over een periode van meerdere jaren blijkt dat het gebruik van BN Roots leidt tot een grotere wortelactiviteit en dus ook tot een hogere opbrengst van alle geteste gewassen. Deze stimulator wordt al jaren met groot succes toegepast in de Europese tuinbouw en in de teeltwereld.

GSABN055
Inhoud: 250 ml
Specifiek gewas: Vruchtgewassen
€ 16,64 Bestel