Groenbemesters

Groenbemesters hebben een aantal wezenlijke functies:
 - Het voorkomen van verliezen aan mineralen als vanggewas.
 - Het bevorderen van bodemleven en structuur van de bodem.
 - Het op peil houden van het organische stofgehalte.
 - Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem.
Het is een kunst de groenbemester op het juiste moment uit te zaaien. Als dat lukt dan zijn groenbemesters een prima natuurlijke bodemverbeteraar voor biologische tuinen en akkers. De Bolster zaden zijn biologisch of biodynamisch gecertificeerd door het SKAL, EKO of Demeter keurmerk. De Bolster zaden zijn geteeld zonder gebruikmaking van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. De Bolster houd bij de rassenkeuze rekening met goede prestaties onder biologische teeltomstandigheden.


Filter op:
Sorteer op: